LP-MET
Laboratorium Pomiarów Metrologicznych


wzorcowanie przyrządów pomiarowych

LP-MET, Laboratorium Pomiarów Metrologicznych, jako laboratorium wzorcujące i pomiarowe zajmuje się wzorcowaniem przyrządów pomiarowych do pomiarów długości i kąta, ale także do pomiarów ciśnienia, momentu siły, wielkości fotometrycznych, temperatury, i innych wielkości mierzalnych.
Wzorcowanie suwmiarek, wzorcowanie mikrometrów, wzorcowanie średnicówek, wzorcowanie kątomierzy, wzorcowanie kątowników, wzorcowanie czujników zegarowych, wzorcowanie płytek wzorcowych, wzorcowanie mikroskopów, wzorcowanie długościomierzy, wzorcowanie projektorów pomiarowych oraz wielu innych przyrządów pomiarowych i wzorców zawiera się w ramach świadczonych usług.
Szerzej o zakresie wzorcowania i możliwościach pomiarowych LP-MET można zapoznać sie w zakładce "Zakres wzorcowania" lu od razu przejść
tutaj
LP-MET specjalizuje się w wzorcowaniu sprawdzianów gwintowych, pierścieni wzorcowych, wzorców zarysu gwintu, łuków kołowych, szablonów, płytek wzorcowych, aparatury kontrolno pomiarowej. Wykonujemy, wzorcowanie manometrów. Kadra posiada 29 letnie doświadczenie metrologiczne i pomiarowe. Działalność oparta jest głównie na wytycznych Normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005. Wzorcowanie przebiega w odniesieniu do polskich, zagranicznych i międzynarodowych Norm, instrukcji Głównego Urzędu Miar oraz instrukcji własnych. Zapewniamy na tyle krótkie terminy realizacji zamówień, aby wszystkie wymagania metrologiczne były całkowicie spełnione. LP-MET wykonuje pomiary twardości, metodą: Rockwella,Brinell,Vickersa,Shore`a, Leeba, zwłaszcza detali wielkogabarytowych w kopalniach, hutach, kuźniach i innych tego typu zakładach przemysłowych. Nasza Sekcja BHP wykonuje pomiary czynników środowiska pracy w zakresie natężenia oświetlenia i wydajności wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej.Zakres tego typu pomiarów, będzie sukcesywnie rozszerzany.
Przeprowadzamy również wzorcowanie przyrządów pomiarowych stosowanych w kolejnictwie, czyli między innymi: wzorcowanie toromierzy, suwmiarek do pomiaru profilu kół pojazdów szynowych, przyryrządów do pomiaru rozstawu kół zestawów kołowych, przyrządów do pomiarów srednicy okręgów tocznych, przyrządów do pomiarów grubości tarcz zderzaka, przyrządów do pomiarów wysokości zderzaków od główki szyny, szblonów, wzorcowanie sprawdzianów profilu sprawdzianów różnicowych zużycia sprzęgła i wielu innych.
LP-MET organizuje i prowadzi również szkolenia z zakresu metrologii długości i kąta, oraz innych gałęzi metrologii, kontroli jakości, systemów zarządzania jakością ISO, oraz przepisów zwiazanych z oznakowaniem bezpieczeństwa CE. Organizujemy i prowadzimy również szkolenia zawodowe. Szkolenia metrologiczne organizujemy i prowadzimy na terenie całej Polski u zamawiającego nawet dla 1 osoby, i są to zwykle szkolenia zamknięte. W działalności szkoleniowej posiadamy ponad 26 letnie doświadczenie.

W zakresie
szkoleń współpracujemy również z Ośrodkiem Doskonalenia Kadr SIMP w Krakowie oraz innymi firmami szkoleniowymi i trenerskimi. Szkolenia i audyty przeprowadzamy przeważnie w działach kontroli jakości firm, laboratoriach, izbach pomiarów, wydziałach produkcji. Nasza Sekcja BHP świadczy usługi z zakresu BHP i P.poż, o czym szerzej na stronach naszej Sekcji BHP. Im większa ilość zgłoszonych osób, tym większe rabaty.
Tematyka szkoleń może być wybierana indywidualnie przez klienta. Nasza firma jest wpisana do rejestru
RIS oraz instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie pod Nr 2.12/00199/2016, oraz obecna na Portalu internetowym Inwestycja w Kadry, którego pomysłodawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpracujemy z innymi laboratoriami i ośrodkami badawczymi.Zajmujemy się także sprzedażą przyrządów pomiarowych oraz naprawami przyrzadów pomiarowych i ich regeneracją.
Dane teleadresowe
Adres do korespondencji
i drobnych dostaw:

ul. Opalowa 2/23; 30-798 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
e-mail:
lapmet@gmail.com
Adresy i dane firmowe:
ul. Dobrego Pasterza 106
31-416 Kraków
telefon: (+48) 507 929 409
telefon: (+48) 737 602 947
REGON:120808812

Teraz gości:

Poprawny CSS!

Nasze strony wykorzystują pliki cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ